Medische beoordeling

Ondersteuning van medische beoordeling

De gezondheid van uw klanten beoordelen doormiddel van een compleet geautomatiseerd medisch portaal. Zo kunt u een offerte binnen 10 minuten omzetten naar een polis inclusief de medische beoordeling van de de kandidaat-verzekerde(n). Maar ook in geval van claimafhandeling en letselschadebeoordeling hebben wij voor u uitstekende oplossingen.

Medische beoordeling
De module hebben wij speciaal ontwikkeld voor de medische beoordeling van kandidaat-verzekerden die een levensverzekering willen aanvragen of muteren. Na het indienen van een aanvraag krijgt de verzekerde een e-mail waarmee hij of zij op een beveiligde omgeving een gezondheidsverklaring kan invullen. De vraagstelling en beantwoording van de gezondheidsvragen kunt u per medische waarborg instellen. Met het oog op Straight Through Processing is deze module onmisbaar in uw polis aanvraagstraat.

Bij bijvoorbeeld een verzekerd kapitaal tot €200.000 of als de verzekerde een tijdelijke dekking wil, dan kunt u een korte vragenlijst tonen. Maar indien de verzekerde rookt en niet sport dan kunt u ook een langere, of andere, vragenlijst tonen. Na het invullen van deze gezondheidsverklaring wordt bij een ‘schone’ acceptatie het medisch advies direct bepaald en doorgezet naar de backoffice.

Indien er geen ‘schone’ acceptatie is dan kan afhankelijk van de score een medisch advies cq. opslag bepaald worden door de medisch adviseur om deze vervolgens door te zetten naar de backoffice voor acceptatie.

Claimafhandeling en letselschadebehandeling
Onze oplossingen zijn ook inzetbaar voor het proces van claimafhandeling en letselschadebeoordeling. De kern van deze oplossing is het centraal kunnen samenwerken met specialisten. Het proces en de voortgang worden centraal bewaakt. Op ieder moment is inzichtelijk wat de status van een dossier is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Bescherming van persoonsgegevens en verantwoordelijke omgang met gevoelige informatie is vanzelfsprekend tot het uiterste niveau geborgd.

Gebruiksvriendelijk
Het portaal is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het toont en bewaart alle informatie die nodig is om een dossier medisch te beoordelen. Toegang en inzicht in de portal is per niveau in te stellen, zodat alleen geautoriseerde medewerkers van de medische afdeling privacygevoelige en vertrouwelijke informatie kunnen bekijken.

Flexibel
Omdat geen klant hetzelfde is, biedt Triple S unlimited bij de ontwikkeling van deze module de exibiliteit die u als opdrachtgever nodig heeft om uw bedrijfsspecieke processen te ondersteunen. Dit betekent dat u de workflow en verschillende acties voor een medische beoordeling, zelf kunt inrichten. U zit dus niet vast aan een standaard proces of vaste e-mail- en documenttemplates. Tevens kunt u op elk gewenst moment en eenvoudig de procesflow of templates aanpassen als er wijzigingen optreden.

De voordelen

Volledig geautomatiseerde Straight Through Processing.
Inzage op verschillende autorisatieniveaus mogelijk.
Geen standaard proces of inrichting.
E-mail- en documenttemplates zelf op te stellen en te wijzigen.
Verschillende vragenlijsten voor verschillende eigenschappen van een aanvraag.
Koppeling met externe (medische) adviesorganisaties mogelijk.