Online klantomgeving

Alle interactie op één plek

De tijd is voorbij dat uw klanten afschriften willen bewaren in dikke ordners. Ze willen ieder moment en vanaf ieder gewenst apparaat snel kunnen terugvinden hoe het ervoor staat met hun financiële zaken, zodat ze bewuster financiële keuzes kunnen maken. Via ons platform kunt u adviseurs en consumenten 24 uur per dag inzage bieden in de status van hun aanvragen. Ook alle contracten die zij reeds bij u hebben afgesloten, kunt u ontsluiten via de klantomgeving. Ook kunnen uw klanten zelf controleren of hun gegevens nog up-to-date zijn.

Door middel van een portaal draagt u bij aan een grotere tevredenheid van de gebruiker. Daarnaast levert een portaal door het ontsluiten van informatie ook (kosten-)efficiëntie op.

Standaard componenten op uw maat

De uitwisseling van gegevens tussen uw internetportaal en administratieve systemen in de backoffice realiseren wij met standaard componenten die we naar uw specifieke wensen kunnen inrichten. Als u zelf onvoldoende technische kennis in huis heeft voor beheer, onderhoud en vernieuwing, dan nemen wij het technisch beheer en de hosting van de hardware en software graag van u over.

De voordelen

Elke relatie wordt gekoppeld en kan zo zijn actuele situatie inzien. Wachtwoord wordt aangemaakt via geautomatiseerd systeem.
Getoonde gegevens zijn real-time.
Mogelijkheid om in te stellen tot welke verschillende documenten gebruikers inzage krijgen.
Forse kostenbesparingen mogelijk door het minimaliseren van papieren processen.
Zeer gebruiksvriendelijk portaal stimuleert de zelfwerkzaamheid voor en door consumenten.